In English

Tapahtumakalenteri

<<  
  >>
  Ma Ti Ke To Pe La Su
27
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
28
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
29
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
30
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
31
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

SaLUT - Saimaan korkeakoululiikunta

Toimeentulo

 

Opintotuki

Opintotuki koostuu opintorahasta, opintolainasta sekä asumislisästä. Opintotukea on mahdollista nostaa yhtä 300 opintopisteen perustutkintoa varten 55 tukikuukautta. Painavasta syystä voi anoa lisätukea enintään yhdeksäksi kuukaudeksi. Kela tukee myös opiskelijaruokailua ateriatuella, jonka suuruus ateriaa kohti on 1,67 euroa.

 

Opintotuen hakeminen

Opintotuen hakemuslomakkeita saa opintotoimistosta, Kelan toimistoista ja Kelan Internet-palvelusta. OT1-, OT2- ja OT3-lomakkeella haetaan opintorahaa, asumislisää ja opintolainan valtiontakausta. Asumislisää hakiessasi tarvitset hakemuksen liitteeksi jäljennöksen vuokra- tai asumisoikeussopimuksesta. Elinolosuhteiden muutoksista ilmoitetaan OTm-lomakkeella, samoin, jos haetaan lisätukea. Lomakkeen saa opintotoimistosta. Lomakkeet voi myös palauttaa opintotoimistoon tai Kelan toimistoon. Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemiskuukauden alusta lukien.

Opintolainan valtiontakauksen voi hakea vaikka lainaa ei aikoisikaan nostaa. Laina haetaan ja nostetaan pankista erikseen vielä takauksen saamisen jälkeen.

Aikuiskoulutustuen lainatakaushakemus toimitetaan aikuiskoulutustukihakemuksen liitteenä Koulutusrahastolle tai Kelan toimistoon. Aikuiskoulutustuki ja siihen liittyvä lainatakaus voidaan myöntää aikaisintaan hakemiskuukautta edeltävän kuukauden alusta lukien.

 

Opintomenestyksen seuranta


Opintuki on vastikkeellinen etuus ja saadakseen opintotukea pitää suorittaa tietty määrä opintopisteitä opintotukikuukautta kohti. Opiskelijan tuleekin suorittaa koko opiskeluaikanaan vähintään 4,8 op nostettua tukikuukautta kohden. Lisäksi opintoja tulee olla kaikkina lukuvuosina, joina tukea on nostettu.

Opiskelijalla on käytössään 55 tukikuukautta 300 op:n tutkintoa varten. Erittäin painavalla syyllä tukikuukausia voidaan myöntää lisää enintään yhdeksän kuukautta opintojen loppuun suorittamiseksi.

Pelkkä asumistuen nosto ei kuluta tutkintoa varten myönnettyjä tukikuukausia, mutta ne otetaan huomioon opintomenestystä sekä tulorajoja seurattaessa.

 

Opintoraha

Korkeakouluopiskelijan opintoraha on 298 euroa kuussa. Opintorahasta vähennetään suoraan 10 prosenttia veroa.

 

Asumislisä

Asumisoikeusasunnossa tai vuokralla asuvat opiskelijat (myös lapsettomat avio- ja avoparit) ovat oikeutettuja opintotuen asumislisään. Asumislisä voidaan myöntää vain niille kuukausille, jolloin opiskelija on oikeutettu opintotukeen.

Asumislisän määrä
Asumislisää maksetaan 80 prosenttia hyväksyttävistä asumismenoista määrästä aina 252 euroon asti. Tällä hetkellä siis maksimaalinen asumislisän määrä on 201,60 euroa. Alle 33,63 euron kuukausittaisista asumismenoista asumislisää ei makseta. Opiskelijan asuessa vanhemmaltaan vuokratussa tai vanhempansa omistamassa asunnossa asumislisä on enintään 58,87 euroa kuukaudessa. Ulkomailla opiskelevan vuokralla asuvan asumislisä on eräitä alhaisen vuokratason maita lukuun ottamatta 210,00 euroa kuukaudessa edellyttäen, että kuukausittaiset asumismenot ovat vähintään 33,63 euroa kuukaudessa. Ulkomaille maksettava asumislisä on vakiomääräinen, eikä siis määräydy asumismenojen perusteella.

Omien ja puolison tulojen vaikutus
Puolison tuloja ei 1.1.2009 lukien huomioida opintotuen asumislisää myönnettäessä. Jos et ole aikaisemmin hakenut asumislisää tai et tällä hetkellä saa asumislisää puolisosi tulojen vuoksi, sinun tulee hakea asumislisää opintotuen olosuhdemuutosilmoituksella (lomake OTm). Voit saada asumislisän tammikuun 2009 alusta lukien, jos jätät asumislisää koskevan hakemuksen Kelaan tai oppilaitokseesi tammikuun aikana.

Yleinen asumistuki
Opiskelijat, jotka eivät ole oikeutettuja asumislisään, voivat hakea yleistä asumistukea asuinpaikkakunnan Kelan toimistosta. Opiskelija kuuluu yleisen asumistuen piiriin myös silloin, kun hänellä ei ole oikeutta opintotukeen puutteellisen opintomenestyksen, työkyvyttömyyden (saa sairauspäivärahaa) tai opintotukiajan päättymisen vuoksi. Asumistukea ei kuitenkaan myönnetä ajalle, jolloin opiskelija kuuluu edelleen opintotuen piiriin, mutta asumislisää ei makseta (esimerkiksi oppilaitoksen kesäloma).

 

Opintolaina


Opintolainan valtiontakaus on 300 euroa kuukaudessa. Ulkomailla opiskeleva korkeakouluopiskelija saa takausta 440 euroa/kk. Opintolainaa varten kannattaa hakea valtiontakaus koko opiskeluajalle yhdessä muunkin opintotuen haun kanssa. Myöhemmin takausta voi hakea OTm-lomakkeella. Lainatakaus voidaan myöntää aikaisintaan hakemiskuukauden alusta lähtien. Pankit saavat takauspäätöksen suoraan Kelalta. Muista lainaehdoista ja. takaisinmaksuaikataulusta opiskelija sopii itse pankin kanssa.

Lainan korot
Opintolainan korot pääomitetaan niiden lukukausien aikana, joina opiskelija saa opintotukea. Korot lisätään pääomaan vielä yhdeltä korkokaudelta viimeisen opintotukilukukauden jälkeen. Eli mikäli opiskelija sai viimeksi opintotukea syksyllä 2007, pääomitetaan hänen opintolainansa korot vielä kesäkuussa 2008. Pääomituksen seurauksena takaisin maksettava velkapääoma kasvaa myös korkojen ja koron korkojen kanssa. Pankki huolehtii korkojen pääomittamisesta ilman eri pyyntöä. Näin maksetut korot voi vähentää verotuksessa. Opiskelija ei voi siis maksaa korkoja itse, mutta se sijaan hän voi halutessaan lyhentää lainapääomaa. Kun korkoja ei enää pääomiteta, opiskelija maksaa itse koko koron. Tällöin hän voi olla oikeutettu opintolainan korkoavustukseen
Lisätietoa saat Kelan sivuilta.

Lukuvuodelle 2003-2004 ja sen jälkeen myönnettyjen lainojen korkoja ei pääomiteta kokonaisuudessaan, vaan opiskelija maksaa osan korosta jo opintotukiaikana. Opiskelijan opintotukiaikana maksama korko on yksi prosentti. Jos tämä itse maksettava korko jää alle 15 euron, koko korko lisätään pääomaan. Jos opiskelija on nostanut lainaa esimerkiksi 4 000 euroa, puolelta vuodelta erääntyvä yhden prosentin korko on 20 euroa. Yhden prosentin korkoon ei voi saada korkoavustusta. Jos sinulla on opintolainan maksuvaikeuksia, ota välittömästi yhteys lainan myöntäneeseen pankkiin.


Opintolainan verovähennysoikeus
Lukuvuoden 2005-2006 tai myöhemmin opintonsa aloittava korkeakouluopiskelija voi saada opintolainavähennyksen verotuksessa. Saadakseen verovähennyksen, on tutkinto suoritettava määräajassa ja lainasumman on ylitettävä omavastuuosuus 2500 euroa. Omavastuun ylittävästä lainan määrästä vähennetään 30 prosenttia suoraan verotuksessa. Verottaja saa tarvittavat tiedot suoraan Kelasta.

 

Tulorajat

Ajantasaiset tulorajat löydät KELA:n sivuilta. 

 


Aikuiskoulutustuki
Aikuiskoulutustuki on tukimuoto sinulle, joka olet ollut työelämässä vähintään 10 vuotta. Lisätietoja aikuiskoulutustuesta saat esimerkiksi Koulutusrahaston Internet-palvelusta.
Opintotukeen kuuluvan aikuisopintorahan maksaminen on päättynyt 31.12.2002, ja sen tilalle on tullut aikuiskoulutustuki.
Aikuiskoulutustuella ja siihen liittyvällä opintolainan valtiontakauksella tuetaan työssä olevien palkansaajien ja yrittäjien omaehtoista koulutusta. Aikuiskoulutustuen myöntäminen edellyttää opintovapaata ansiotyöstä sekä ansionmenetystä koulutusajalta.

Sairausajan toimeentulo
Mikäli opiskelija sairastuu lukukausien aikana vakavasti ja siitä on seurauksena pidempiaikainen kykenemättömyys opiskelemaan päätoimisesti, on hän oikeutettu hakemaan sairauspäivärahaa. Sairauspäiväraha korvaa työkyvyttömyydestä aiheutuvaa ansionmenetystä. Omavastuuaika on ensimmäiset 10 päivää, jonka jälkeiselle ajalle voi rahaa hakea edellyttäen ettei kykene täysipäiväiseen opiskeluun. Sairauspäivärahan kanssa ei voi yhtä aikaa saada opintotukea, vaan silloin opintotuki on peruttava (tällöin ei myöskään opintotukikuukaudet kulu, eikä opintoviikkorajat kasva). Myös asumiseen voi tuolle ajalle hakea yleistä asumistukea.
Jos hakija on sairastunut niin, että hän tulee työkyvyttömäksi ja menettää ansiotulonsa, hän voi hakea sairauspäivärahaa Kelan toimistosta. Päiväraha maksetaan yleensä hakijan verotetun vuosityötulon mukaan. Kela saa tiedon vuosityötuloista suoraan verottajalta. Hakijan työkyvyttömyys selviää lääkärintodistuksesta, jonka hän liittää hakemukseensa. Kelan toimistossa voidaan myöntää päiväraha suppean eli A-todistuksen perusteella yleensä enintään 60 päiväksi.
Sairauspäivärahalla on tarkoitus korvata hakijan ansionmenetystä alle vuoden kestävän sairauden aikana. Jos hänen sairautensa jatkuu yli vuoden, hän voi hakea työkyvyttömyyseläkettä. Tarkempaa tietoa sairausajan toimeentulosta saat Kelan sivuilta.

"Olen opiskelija. Voinko jäädä sairauslomalle?"Mitä jos opintotukesi katkaistaan?
Mikäli et ole saanut suoritettua vaadittua määrää opintopisteitä/opintoviikkoja, saattaa opintotukilautakunta lakkauttaa opintotuen maksamisen.
Kelalta voi hakea yleistä asumistukea siksi ajaksi, kunnes saa suoritettua tarpeeksi opintoviikkoja saadakseen takaisin opintotuen. Päästäksesi yleisen asumistuen piiriin, sinun on tehtävä Kelalle selvityksiä elämästäsi. Nopeuttaaksesi käsittelyä ja vähentääksesi käyntejä ota siis mukaan/täytä valmiiksi seuraavat asiakirjat:

- Talonkirjaote
Asumistukihakemus
- Selvitys menoista (tiliote)
- Opiskelijan tuloselvityslomake
- Selvitys omaisuudesta, pääomatuloista ja veloista
- Selvitys palkkatuloista viimeiseltä 12kk:lta. Eli mikäli olet opiskelun ohella töissä, palkkakuitti. Jos olet viimeksi ollut kesällä töissä, kesän tulot vaikuttavat koko vuoden, eli esim. mikäli olet viimeisen 12kk:n aikana ollut ainoastaan 3kk kesällä töissä 1500¤:n kuukausipalkalla, lasketaan sinulle koko vuodeksi kuukausitulot sen mukaan: 3kk*1500¤/12kk=375¤/kk. Seuraavan kesän tulot lasketaan edellisen kesän tulojen mukaan, mikäli sinulla ei ole tiedossa seuraavan kesän tuloja.

Huom! Kun saat suoritettua tarpeelliset opintopisteet/opintoviikot ja pääset taas opintotuen asumislisän piiriin, muista katkaista yleinen asumistuki soittamalla tai kirjallisesti.

Kelan maksaman asumistuen lisäksi, on rahattoman opiskelijan mahdollista anoa toimeentulotukea sosiaalitoimelta. Periaate on, että jos ei voi saada opintotukea eikä ole muita tuloja, on oikeutettu toimeentulotukeen.
Toimeentulotuki voidaan myöntää kuukaudelle, jolloin hakemus jätetään. Takautuville kuukausille tt-tukea ei myönnetä, mutta niidenkin tiedot tarvitaan tilanteen selvittämiseksi.
Sammonlahden terveysaseman yhteydessä sijaitsee neuvontapiste, josta saa muun muassa toimeentulotukihakemuslomakkeita ja johon hakemukset voi jättää suljetussa kuoressa. Keskustassa Raastuvankatu 9:ssä sijaitsee postilaatikko, jonne suurimman osan hakemuksista toivotaan jätettävän.
Päätös liitteineen lähetetään hakijalle postitse. Toimeentulotuen myöntäminen perustuu toimeentulotukilakiin.
Hakemukseen liitetään seuraavat liitteet: viimeisin opintotukipäätös, opintolainan nostotosite, päätös kelan asumistuesta, verotodistus/veroehdotus, vuokrasopimus/vuokrakuitti/sähkölasku/vesilasku, kuitit terveydenhuoltomenoista (reseptilääkkeistä resepti ja apteekin kuitti), selvitys vanhemmilta saadusta avustuksesta, selvitys kesäajan työnhausta ja mahdollisuudesta opiskella kesällä, selvitys kesäajan oleskelupaikkakunnasta, avio-/avopuolison tulot, selvitys varallisuudesta, myös osakkeista, tiliotteet, oma kirjallinen selvitys: oppilaitoksen nimi, opintosuunta, milloin opinnot aloitettu, todennäköinen valmistumisajankohta ja aikaisemmat tutkinnot.
Alle 21-vuotiaan opiskelijan tulee esittää myös vanhempien verotodistukset. Toimeentulotukea hakevan opiskelijan mahdolliset tulot joutuvat siis todella tarkkaan syyniin, myös esim. opiskelevan avio-/avopuolison odotetaan nostavan opintolainaa ennen tt:n myöntämistä.
Käsittelyaika on 2 - 3 viikkoa!

Lisää tietoa toimeentulotuesta Lappeenrannan kaupungin sivuilta.

Mikäli hakemuksesta puuttuu tilannettanne selvittäviä liitteitä, ne pyydetään kirjallisesti. Jos lisäselvityspyynnössä mainittuja liitteitä ei ole toimitettu siinä mainittuun päivämäärään mennessä voidaan hakemus hylätä. (Hallintolaki 22 § ja toimeentulotukilaki).
Toimeentulotuen neuvonnan puhelinnumero 05 - 616 5968 (arkisin klo 9-12 ja 13-14)