In English

Tapahtumakalenteri

<<  
  >>
  Ma Ti Ke To Pe La Su
14
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
15
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
16
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
17
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
18
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 

SaLUT - Saimaan korkeakoululiikunta

KV-akkreditoinnit

Mikä ihmeen kv-akkreditointi? Mikä se on? Voiko sitä syödä?

"Kv-akkreditointi on kuin ravintolan Michelin-tähti" - Kiti Friman

Kv-akkreditointi on yliopiston laatutarkastelu. Yliopistomme hakee kv-akkreditointeja eri koulutusohjelmille. Kv-akkreditointi toimii kansainvälisenä "laatu leimana", jonka avulla yliopistomme pärjäävät paremmin kansainvälisillä markkinoilla. Se mahdollistaa paremmat yhteistyökumppanit ja laadukkaat vaihtoyliopistot.

Koko valtakunnassa 2000-luvulla on paljon puhuttu aloituspaikkojen vähentämisestä, joka on johtanut uhkaan koulutusohjelmien tai jopa kokonaisten korkeakoulujen lakkauttamisesta. Kv-akkreditoinnit tarjoavat meille takuun hyvästä ja laadukkaasta opetuksesta ja auttaa meitä pitämään pienen yliopisomme sisältäen kaikki sen koulutusohjelmat.

LUT on hakenut kv-akkreditointeja ensimmäisenä, mutta myös muut yliopistot aikovat niitä hakea. Kv-akkreditoinnit omalta osaltaan ovat vaikuttaneet yliopistossamme viime vuosina tehtyihin muutoksiin. Näkyvin muutos on ollut tenttiuudistus.

LUTssa kemiantekniikan koulutusohjelmalle tehtiin kv-akkreditointi viime syksynä ja tulokset sieltä ilmestyvät maalis-huhtikuun aikana. Sähkötekniikan  ja tuotantotalouden koulutusohjelmille akkreditoinnit tehdään kevään 2011 aikana. Tietotekniikan koulutusohjelman on tarkoituksena hakea akkreditointia lukukauden 2011-2012 aikana.

 

Valaistaksemme kv-akkreditointeja ja syitä, kysyimme yliopistomme käytävillä kuultuja kysymyksiä yliopistomme vararehtoreilta.

 

1) Hei, kesän aikana on vaikuttanut tulleen paljon muutoksia. Miksi minulla on tästä lähin yhdellä kurssilla vain kaksi tenttikertaa, tai miksi minun kurssini arvostellaan asteikolla 0-100p?

Muutokset vain osuivat kesään, mutta niitä on valmisteltu jo pitkään. Muutosten taustalla on yhtäällä yliopistojen toimintakentässä tapahtuneet muutokset ja toisaalta LUT:n strategian mukainen tavoite nostaa opetuksemme Suomen parhaaksi. Vaikka osa muutoksista saattaa tuntua opiskelijan kannalta tiukennuksilta, on tavoite kuitenkin toimintamme parantaminen yhteisen etumme mukaisesti. Muutokset tulevat voimaan sitä mukaa, kun kursseja käynnistyy eli aiemmat esim. viime kevään kurssit käsitellään silloin voimassa olleiden ohjeiden mukaisesti. Näin ollen tenttikertojakin ryhdytään seuraamaan vasta tämän syksyn kursseista alkaen.

Tenttikertojen rajaamisella kahteen pyritään mm. kannustamaan opiskelijoita panostamaan tentteihin, vähentämään tenttijärjestelyihin liittyvää turhaa resurssien käyttöä sekä ohjaamaan opettajia ja opiskelijoita yhdessä selvittämään syitä mahdollisiin tenteissä epäonnistumisiin. Kansainvälisesti 2 tenttikertaa on hyvin yleinen käytäntö. Tämän on todettu ennemminkin aktivoivan opiskelijoita tenttiin valmistautumisessa, kuin hidastavan opintojen etenemistä.

Tavoitteena 0-100p asteikon käytöllä on opintojaksojen arvostelun parempi läpinäkyvyys ja vertailtavuus. Asteikon 0 - 100p käyttö on hyvin yleistä sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Osittain myös kv-akkreditoinnit edellyttävät sitä. Se mahdollistaa opiskelijan tarkemman arvioinnin, mutta käytännössä se ei vaikuta opiskelijan saaman loppuarvosanan tasoon. 0 - 100p asteikko myös huomattavasti toimivampi jos kursseilla on useampia kokonaisuuksia, joiden nojalla osaamisen kehittyminen ja kehittäminen toteutetaan.

2) Mikä Kv-akkreditointi?

Kv-akkreditointi on tietyn kansainvälisen yliopistojen laatua arvioivan organisaation toteuttama yliopiston laatutarkastelu, ikään kuin "laatuleima". Akkreditoinnit ovat joko koulutusohjelmakohtaisia tai koko yliopiston tasoisia. Yliopistossamme tällä hetkellä, keväällä 2011 4 koulutusohjelmassa ollaan haettu/hakemassa kansainvälistä akkreditointia. Kauppatieteellinen tiedekunta hakee EFMD – organisaation myöntämää EPAS ohjelmakohtaista akkreditointia. Teknillisessä ja teknistaloudellisessa tiedekunnassa yhteensä 3 koulutusohjelmaa hakevat parhaillaan EUR-ACE ASIIN ohjelmakohtaista akkreditointia sekä kandidaatin- että maisteriohjelmalleen, ja muutkin tekniikan alan koulutusohjelmat etenevät asiassa vielä tämän vuoden aikana. Loppukeväällä ja kesällä 2011 on usean koulutusohjelman kohdalta jo saatavissa päätöksiä siitä, miten LUT sijoittuu kansainvälisessä kilpailukentässä. Alustavien palautteiden perusteella, joita olemme saaneet kemiantekniikan akkreditoinnin osalta, näyttää siltä, että tutkintojen kaksiportaisuuden terävöittäminen tulee olemaan yliopistossamme erittäin tärkeä kehittämiskohde myös akkreditoinnin näkökulmasta.

3) Mitä hyötyä siitä sitten on minulle? Entä yliopistolle? Miksi meidän kannattaa hakea akkreditointia jos se kerran aiheuttaa tällaisia muutoksia?

Kv-akkreditointi toimii oleellisena kansainvälisenä "käyntikorttina" ja merkkinä yliopiston laadusta. Kansainvälinen yliopistokenttä on nopeasti viimeisen kymmenen vuoden aikana siirtynyt vaiheeseen, jossa yliopistot valitsevat yhteistyökumppaninsa tarkastellen kumppanin kansainvälistä laatustatusta. On havaittavissa selvästi, että yliopistot joilla ei ole kansainvälistä laatustatusta eivät ole merkittävien tutkimuskonsortioiden osallisina tai muussa kansainvälisessä toiminnassa arvostetusti mukana. Opiskelijalle kaikesta tästä on suora hyöty siten, että opiskelijan omaava tutkinto on arvostetumpi työmarkkinoilla. Kansainvälisen akkreditoinnin omaavan yliopiston tutkinto tarjoaa myös aukottomasti paremmat mahdollisuudet työllistyä myös kansainvälisillä markkinoilla ja kansainvälisiin tehtäviin, koska tutkinnon tarjoava yliopisto on todettu olevan kansainvälisellä tasolla laadukas.

Opiskelijoiden näkökulmasta oleellinen vaikutus on myös se, että kv – akkreditointi saa vähitellen aikaan myös vaihtoyliopistoverkoston laadun paranemisen. Lisäksi laajasti ottaen kv – akkreditointi ei ole pelkkä imagoetu vaan se myös kehittää koulutusohjelmia pitkäjänteisesti kohti yhä laadukkaampaa koulutusta. Esimerkiksi jo nyt LUT:n muutkin koulutusohjelmat ovat lähteneet tarkastelemaan opetussuunnitelmiaan ja niiden kehittämistarpeita kansainvälisten akkreditointien näkökulmasta.

4) Onko muita muutoksia vielä tulossa?

Muutoksia on varmasti vielä tulossa. Yliopistomme ja opetuksemme on vielä matkalla maailman huipulle. Muutoksista ei kuitenkaan tarvitse olla huolissaan, sillä niitä valmistellaan ja tehdään hyvässä yhteistyössä opiskelijoiden ja muiden osapuolten kesken.